Projekt LIFE – Jačanje kapaciteta za nacionalnu kontakt točku LIFE18 CAP/HR/000001

Projekt LIFE – Jačanje kapaciteta za nacionalnu kontakt točku LIFE18 CAP/HR/000001

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (MINGOR) je nacionalna kontakt točka za implementaciju LIFE programa u Hrvatskoj te mu je 2018. godine prijavljen, zatim odobren projekt  LIFE – Jačanje kapaciteta za nacionalnu kontakt točku (HR NCP LIFE).

Trajanje projekta: od 1. travnja 2019. do 30. rujna 2024.

Ukupna vrijednost projekta: 727.835 €

Ciljevi projekta:

  • učinkovito sudjelovanje Hrvatske u LIFE programu
  • Promovirati LIFE program u Hrvatskoj i podići razinu svijesti o koristi LIFE projekata za zaštitu okoliša i klime
  • Podignuti razinu znanja potencijalnih prijavitelja o LIFE programu
  • Povećati broj uspješnih prijava na LIFE program

Glavne aktivnosti projekta LIFE Jačanje kapaciteta za nacionalnu kontakt točku uključuju uspostavu HELP desk-a, razmjenu iskustava te umrežavanje s nacionalnim kontakt točkama i korisnicima iz drugih država članica, informiranje i edukaciju potencijalnih prijavitelja i ključnih dionika o Programu LIFE te savjetovanje potencijalnih prijavitelja za projektne prijedloge. Aktualni projekt nastavlja se na dobre rezultate proteklog projekta u aktualnim izvanrednim okolnostima pandemije COVID-19 uslijed koje će većina aktivnosti zasad biti preseljena online (GoTo Webinar i GoTo Meeting platforme) koliko je to moguće.

Nacionalna kontakt točka prije svakog LIFE natječaja organizirala je tijekom prošlog NCP projekta informativne radionice na kojima je svim ključnim dionicima i potencijalnim prijaviteljima predstavljala informacije o dosadašnjem Programu LIFE 2014.-2020., općim uvjetima programa, nacionalnom sufinanciranju; tematskim prioritetima i primjerima projekata, a nastavit će s istom djelatnošću i u nadolazećem programskom ciklusu.

Po objavi LIFE natječaja HELP desk organizirat će regionalne radionice s ciljem pripreme i pomoći potencijalnim prijaviteljima za definiranje projektnih prijedloga, popunjavanje prijavnih obrazaca i izbjegavanje čestih pogrešaka. Radionice kroz pitanja i odgovore te vježbe bit će tu za pomoć u praktičnom dijelu pripreme i prijave projekta prema uvjetima LIFE programa.

HELP desk će potencijalnim prijaviteljima biti na raspolaganju za usluge savjetovanja stručnjaka za pripremu i prijavu LIFE projekata koje će se i dalje moći realizirati putem elektroničke pošte, telefonski ili organizacijom savjetodavnog sastanka. Nastavit će se raditi na jačanju kapaciteta lokalnih stručnjaka za pripremu LIFE projekta što će biti realizirano posebnim radionicama treninga trenera. LIFE tim će također koordinirati suradnju relevantnih institucija u dizajniranju i pripremi integriranih projekata.

 

Koordinator korisnik:

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Radnička cesta 80

10 000 Zagreb, Hrvatska

 

Stranica prošlog projekta:

Projekt LIFE – Jačanje kapaciteta za nacionalnu kontakt točku LIFE14 CAP/HR/000014