Projekt LIFE – Jačanje kapaciteta za nacionalnu kontakt točku (NCP), LIFE14 CAP/HR/000014

Projekt LIFE – Jačanje kapaciteta za nacionalnu kontakt točku (NCP), LIFE14 CAP/HR/000014

Trajanje projekta:

1. 11. 2015. – 31. 1. 2019.

Ukupna vrijednost:

1.101.636,00 €

EU sufinanciranje:

999.849,00 €

Korisnik koordinator:

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Partneri:

Nema partnera na projektu

Internetska stranica:

www.lifeprogramhrvatska.hr 

Program LIFE predstavio je financijska sredstava za projekte jačanja kapaciteta za programsko razdoblje 2014.-2017. Cilj projekata je jačanja sposobnosti država članica da učinkovitije sudjeluju u programu LIFE. Konkretno, ovi projekti predlažu mjere kako bi se doprinjelo većem broju uspješnih prijava projekata iz potprograma za okoliš i  klimatske aktivnosti. Države članice koje ispune uvjete za financiranje, mogu dobiti sredstva u iznosu do jednog milijuna eura. Zahtjev za provedbom projekta jačanja kapaciteta mogu podnijeti samo državna tijela odgovorna za provedbu programa LIFE unutar država članica EU.

Ciljevi projekta: 

  • Učinkovito sudjelovanje Hrvatske u Programu LIFE
  • Promovirati Program LIFE u Hrvatskoj i podići razinu svijesti o koristi projekata LIFE za zaštitu okoliša i klime
  • Podignuti razinu znanja potencijalnih prijavitelja o programu LIFE
  • Povećati broj uspješnih prijava na Program LIFE

 

Glavne aktivnosti projekta uključivale su uspostavu HELP desk-a, razmjenu iskustava i umrežavanje s nacionalnim kontakt točkama i korisnicima iz drugih država članica, informiranje i edukaciju potencijalnih prijavitelja i ključnih dionika o Programu LIFE te savjetovanje za projektne prijedloge potencijalnih prijavitelja.

Nacionalna kontakt točka (NCP) prije svakog LIFE natječaja organizirala je informativne radionice na kojima je svim ključnim dionicima i potencijalnim prijaviteljima predstavljala informacije o Programu LIFE 2014. – 2020., općim uvjetima programa, nacionalnom sufinanciranju; tematskim prioritetima i primjerima projekata.

Po objavi LIFE natječaja HELP desk organizirao je regionalne radionice s ciljem pripreme i pomoći potencijalnim prijaviteljima za definiranje projektnih prijedloga, popunjavanje prijavnih obrazaca i izbjegavanje čestih pogrešaka. Radionice kroz pitanja i odgovore te vježbe pomagale su u praktičnom dijelu pripreme i prijave projekta prema uvjetima LIFE programa.

HELP desk je cijelo vrijeme potencijalnim prijaviteljima bio na raspolaganju za usluge savjetovanja stručnjaka za pripremu i prijavu LIFE projekata koje su se mogle realizirati putem elektroničke pošte, telefonski ili organizacijom savjetodavnog sastanka. Osim toga tijekom projekta radilo se na jačanju kapaciteta lokalnih stručnjaka za pripremu LIFE projekta što  se realiziralo posebnim radionicama treninga trenera.

 

Koordinator korisnik:

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Radnička cesta 80

10 000 Zagreb, Hrvatska

 

Laymanov izvještaj za projekt (poveznica)