Pronađite partnera za LIFE projekt

Pronađite partnera za LIFE projekt

Od LIFE projekata očekuje se da ostvaruju značajne rezultate na razini Europske unije i doprinesu rješavanju okolišnog i klimatskog problema u više zemalja članica. Program LIFE omogućuje i potiče, u onim projektima u kojima je logično i potrebno, sudjelovanje više partnera na projektu iz različitih država članica.

Kako bismo Vam olakšali pronalazak odgovarajućih partnera za Vaš LIFE projekt, ili ukoliko se želite priključiti nekom od projekata, razvili smo upitnik putem kojeg potencijalni prijavitelji mogu iskazati svoje interese o partnerstvu. Cilj upitnika je formiranje baze „Meet a partner“ s informacijama  o organizacijama te njihovim područjima interesa, potencijalnim ili konkretnim temama LIFE projekata. Podaci koje korisnik unese, a ovisno o odobrenju korisnika, će se prosljeđivati  drugim LIFE nacionalnim kontakt točkama zemalja članica, organizacijama čije upite zaprimi hrvatska Nacionalna kontakt točka te će se objaviti na internetskoj stranici www.lifeprogramhrvatska.hr . Upisom u bazu, Nacionalna kontakt točka za Program LIFE u Hrvatskoj biti će upoznata s vašim potencijalnim projektom ili željom da se priključite projektu te će vam moći proslijediti sve informacije i upite za partnerstva povezana s vašim područjem.

Hrvatski upitnik se nalazi na poveznici:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmzW32uqfTH34GsOR-bMO6Wn3eedMI9-4J5O9o46_qG439qQ/viewform?c=0&w=1    

 

Također, na službenim stranicama Programa LIFE možete pronaći više baza podataka s mogućnošću pronalaska partnera i projekata:

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2016/partners.htm

 

Slovenski portal https://lifeslovenija.si/hr/ omogućuje pronalaženje partnera, umrežavanje i razmjenu ideja te je namijenjen svima koje zanima priprema projekata LIFE.