Trajanje projekta:

1.9.2018. – 28.2.2022.

Ukupna vrijednost:

1.827.689,00 €

EU sufinanciranje:

1.088.026,00 €

Sudionici:

Korisnik koordinator:

Stichting BirdLife Europe, Nizozemska

Partneri:

Udruga Biom; Hrvatska, BirdLife Cyprus; Cipar, BirdLife International; Ujedinjeno Kraljevstvo, Hellenic Ornithological Society; Grčka, LIPU-Lega Italiana Protezione Uccelli; Italija

Internetska stranica:

U izradi.

 

Opis problema:

Nezakonite aktivnosti poput ubijanja, uzimanja iz prirode i trgovine divljim pticama još uvijek su raširene u brojnim državama EU, a naročito u određenim državama koje su prepoznate kao posebna žarišta. Uz to, rasprostranjenost tog problema u državama izvan EU utječe na migratorne populacije koje dio svog života provode unutar EU. Stoga problem nezakonitih radnji protiv ptica (skraćeno „krivolov na ptice“, eng. Illegal killing of birds – IKB) predstavlja jednu od značajnih prijetnji ispunjenju ciljeva Direktive o pticama i prvog cilja Strategije EU-a za biološku raznolikost, koja za cilj ima poboljšanje statusa očuvanja flore i faune u EU.

Ciljevi:

Dugoročni cilj projekta je značajno smanjiti razmjere krivolova na ptice, što uključuje ubijanje, uzimanje iz prirode i trgovinu, unutar EU te u susjednoj Mediteranskoj regiji.

Specifični ciljevi su:

 • Proširiti i poboljšati znanje o krivolovu na ptice u ciljnoj regiji, kako bi se identificirale i promicale strateške aktivnosti koje doprinose projektu.
 • Podizati svijest i poticati javnu podršku za zaustavljanje krivolova na ptice.
 • Podržavati poboljšanje zagovaračkih aktivnosti na međunarodnoj i nacionalnoj razini kako bi se osigurala politička volja i tehnička sposobnost za bolje provođenje zakona relevantnih za krivolov na ptice.
 • Osmisliti i provesti pilot projekte s ključnim dionicima u prioritetnim državama u svrhu demonstriranja, dijeljenja i promicanja efikasnih pristupa za suzbijanje krivolova na ptice.
 • Doprinijeti ostvarenju ciljeva Direktive o pticama, EU plana za borbu protiv nezakonitog ubijanja, izuzimanja i trgovine divljim pticama, te Strategije EU-a za biološku raznolikost.
 • Održavati i osnaživati mreže organizacija civilnog društva i dioničkih grupa koje zajednički rade kako bi zaustavile krivolov na ptice.

Očekivani rezultati:

 • Bolje razumijevanje razmjera, učinka i uzroka krivolova na ptice kroz sustavni nadzor (monitoring) u prioritetnim državama, što uključuje Cipar, Grčku, Italiju i Hrvatsku.
 • Tajništva međunarodnih okolišnih sporazuma i Europska Komisija vrše pritisak na državne vlasti za poduzimanje aktivnosti kako bi se spriječio krivolov na ptice.
 • Države nadziru i izvještavaju slučajeve krivolova na ptice Konvenciji o migratornim vrstama (CMS), Bernskoj Konvenciji te Europskoj Komisiji.
 • Države su posvećene okončanju problema krivolova na ptice.
 • Šira javnost duž afričko-euroazijskog preletničkog puta izražava podršku za zaustavljanje krivolova na ptice, podizanje razine obrazovanja o prirodi te proširenje razine svijesti o problemu krivolova na ptice. Kampanja će dosegnuti minimalno 3 000 000 ljudi, a 40 000 će se odazvati na poziv za izražavanje podrške.
 • Aktivnosti usmjerene na krajnje korisnike proizvoda krivolova dovode do smanjenja krivolova ili smanjenja u potražnji.
 • Državni pravni okviri i represivni aparati su odgovarajući ili se poboljšavaju.
 • Smanjenje godišnjeg broja nezakonito ubijenih/izuzetih ptica na pokaznim lokalitetima u prioritetnim državama za 50 000 – 100 000 ptica u apsolutnom broju, ili 30% u udjelu.