LIFE EUROLARGECARNIVORES – Improving human coexistence with large carnivores in Europe through communication and transboundary cooperation (LIFE16 GIE/DE/000661)

Trajanje projekta:

1. 9. 2017. – 28. 2. 2022.

Ukupna vrijednost:

6.058.902,00 €

EU sufinanciranje:

3.613.823,00 €

Sudionici:

Korisnik koordinator: World Wide Fund For Nature; Njemačka

Partneri: World Wide Fund for Nature Adria; Hrvatska, Stiftelse WWF Verdens Naturfond; Norveška, ASOCIACION PARA LA DEFENSA DE LA NATURALEZA; Španjolska, World Wide Fund for Nature; Finska, WWF Mediterranean Foundation; Italija, FONDS MONDIAL POUR LA NATURE; Francuska, Umweltorganisation WWF International Danube-Carpathian Programme; Austrija, WWF Programul Dunare Carpati; Rumunjska, Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg; Njemačka, WWF Világ Természeti Alap Magyarország Alapítvány; Mađarska, Elmauer Institute Managing Consensus 2; Njemačka, World Wide Fund for Nature Švicarska, Società Cooperativa Sociale Eliante Onlus; Italija, World Wide Fund for Nature Poland – Fundacja WWF Poljska, World Wide Fund for Nature Austrija

Internetska stranica: U izradi

 

Od sveukupno 33 populacije europskih velikih zvijeri, samo četiri se zadržavaju unutar granica jedne države što upućuje da 88 % populacija su prekogranične prema svojoj rasprostranjenosti. Pojedine se čak rasprostiru preko osam zemalja. Zemlje rasprostranjenja velikih zvijeri se značajno razlikuju u zakonodavstvu, socio-ekonomskim uvjetima, načinu upravljanja, razini prihvaćanja, stanju očuvanosti velikih zvijeri te brojnim drugim parametrima što čini uvođenje populacijskog upravljanja i mjera očuvanja velikim izazovom. Glavni uzrok tom problemu je nedostatak koordiniranog djelovanja i nedovoljne komunikacije među brojnim akterima u očuvanju velikih zvjeri u različitim državama (npr., stručnjaci, nadležne institucije i važni dionici).

Projekt nastoji uspostaviti instrumente za potporu svladavanju sljedećih glavnih prepreka u prekograničnoj suradnji:

 • Nedostatak svijesti svih ključnih dionika kao i lokalnih i državnih tijela važnih za komunikaciju, koordinirano upravljanje i praćenje velikih zvijeri
 • Nedostatni kapacitet za komunikaciju među gore navedenim akterima
 • Nedostatak znanja kako smanjiti konflikte između ljudi i divljih životinja te kako maksimalno iskoristiti dobrobiti od prisutnosti velikih zvjeri, poput njihove ekološke uloge i socio-ekonomskog značaja
 • Nedostatak regionalne, nacionalne i europske razmjene najboljih praksi među relevantnim zajednicama, dionicima i nadležnim tijelima (npr. mjere zaštite stoke, turistički koncepti)

Specifični ciljevi projekta:

 • Podići svijest među lokanim i državnim nadležnim tijelima i uvesti komunikacijske alate prilagođene zemljopisnom i kulturološkom okruženju
 • Informirati i aktivno uključiti ključne aktere u formiranju dogovora o njihovim potrebama i odgovornostima
 • Razviti prekogranične, interdisciplinarne komunikacijske kanale za uključenje prethodno pasivnih aktera kako bi se perspektivno i primjenom novih spoznaja doprijenilo upravljanju velikim zvijerima
 • Doprinijeti razumjevanju o strategijama zaštite populacija velikih zvijeri orijentiranih prema ključnim dionicima diljem EU-a
 • Doprinijeti provođenju EU službenog dokumenta “Key actions for large carnivore populations in Europe”
 • Pridodati dodatnoj vrijednosti postojećim projektima o velikim zvijerima (LIFE i drugi programi) kroz promociju njihovih rezultata i razmjeni najbolje prakse
 • Dati lokalnim dionicima poput poljoprivrednika mogućnost za direktno uključivanje i, kroz osobu od povjerenja, prenijeti im informativna iskustva prilagođena za poljoprivrednike
 • Poduprijeti razvoj EU politike kroz konkretnu izradu dokumenata koje doprinose gore navedenom EU službenom dokumentu

Očekivani rezultati projekta:

 • Sveobuhvatna EU baza podataka:
  • Prikupljanje podataka/izrada baze prema postojećim metodama i projektima koji obuhvaćaju čitavi teritorij EU-a
  • Kolekcija i promocija najboljih praksi za očuvanje velikih zvijeri
  • EU karta dionika raspodjeljenih prema populacijama velikih zvjeri s fokusom na 5 ključnih područja obuhvaćenih projektom
 • Uspostava i potpora mreža i platformi diljem EU-a:
  • Mreža različitih dionika lokalnih i državnih nadležnih tijela obuhvaćajući sva tijela odgovorna za očuvanje populacija velikih zvijeri
  • EU platforma za razmjenu znanja i iskustva o velikim zvijerima dostupna stručnjacima, dionicima i široj javnosti
 • Komunikacija i planovi provođenja aktivnosti:
  • EU plan komunikacije koji uključuje informaciju o ulozima svih regija i alata, poveznica za materijale i reference uz poštivanje kulturoloških razlika
  • Planovi uključenja nacionalnih i prekograničnih dionika
 • Komunikacija i širenje informacija:
  • Smjernice za učinkovitu zaštitu stoke
  • Paketi za medije o velikim zvijerima dostupni u svim jezicima projekta;
  • Najmanje 40 regionalnih i transnacionalnih radionica te jedna međunarodna konferencija, s više od 3 000 sudionika
  • Kampanja “Magical moments” – prikazujući pozitivne odnose između ljudi i velikih zvijeri uključujući ispovijesti pojedinaca o njihovom suživotu s velikim zvijerima
  • Promocija i informativne kampanje o svakoj web stranici WWF-a, kao i o najmanje 10 nacionalnih i regionalnih web stranica
 • Doprinos istraživanju:
  • Dva provedena istraživanja o stavu dionika
  • Sveobuhvatno istraživanje literature o postojećim spoznajama i nedostatku znanja o velikim zvijerima

*Izvor: http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=6326