LIFE.SU.SA.FRUIT – Integrirana kontrola nametnika (IPM) uz nisku primjenu insekticida u održivoj i sigurnoj proizvodnji voća LIFE13/ENV/HR/000580

Trajanje projekta:
2014. –2017.

Ukupna vrijednost:
1,839,378.00 €

EU sufinanciranje:
901,938.00 €

Sudionici
Korisnik koordinator: Agronomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Partneri: Sveučilište u Torinu, Sveučilište u Bolonji, Agra, Apofruit, Xeda

Internetska stranica:
www.life-susafruit.eu

Projektom LIFE.SU.SA.FRUIT želi se učinkovitijim korištenjem resursa uz istodobno neugrožavanje sigurnosti hrane uspostaviti ekološki prihvatljiv sustav upravljanja proizvodnjom i skladištenjem voća. Cilj ovog projekta je razviti, primijeniti i demonstrirati ekonomski održiv strateški plan za provedbu integrirane zaštite bilja, promovirajući uporabu malih količina kemijskih sredstava tijekom postupaka uzgoja i čuvanja voća u tipičnim hrvatskim i talijanskim agro-eko sustavima.
Specifični ciljevi projekta:

  • Provesti inovativne postupke u nasadu poput postavljanja mreža protiv insekata i uporaba sredstava za biološko suzbijanje te poslije berbe npr. tretmani toplom vodom
  • Poticanje postupaka usmjerenih na smanjenu uporabu pesticida
  • Kroz umanjenu primjenu pesticida, smanjiti njihov štetan utjecaj na okoliš i djelatnike koji su u svom radu izloženi riziku štetnog djelovanju pesticida

Očekivani rezultati:

  • Smanjenje opterećenja kemijskim sredstvima za proizvođače (npr. smanjenje oko 50% insekticida i za oko 25% kemijskih sredstava koja se koriste protiv bolesti i štetnika)
  • Smanjenje poljoprivrednih troškova i povećanje profita proizvođača – ušteda novca i energije zbog uporabe mreža za insekte (npr. uštedu od oko 300-500 € / ha za suzbijanje insekata)
  • Smanjenje gubitaka plodova od štetnika i gljivičnih oboljenja (najmanje 20%)
  • Povećanje kakvoće voća (bazirane na parametarima kao što su čvrstoća, boja, kiselosti, šećera (npr. povećanje sadržaja šećera 1-1.5 °Brix u jabukama) zbog utjecaja mreža
  • Smanjenje ostataka pesticida (smanjeni broj tretmana insekticidima i fungicidima – 60%, a dodatno uklanjanje ostataka pesticida kroz tretmane toplom vodom) te posljedično povećanje sigurnosti hrane i smanjenje rizika za zdravlje potrošača i okoliš (npr. niže onečišćenje vode, tla i zraka)

Izvor: http://ec.europa.eu/environment/life/countries/hrvatska.html