LIFE projekti

Pretražite bazu LIFE projekata

LIFE projekti u Hrvatskoj

Što su pilot, demonstracijski, informacijski i projekti najbolje prakse?


LIFE projekti koji se provode u Hrvatskoj

Integrirana kontrola nametnika (IPM) uz nisku primjenu insekticida u održivoj i sigurnoj proizvodnji voća (LIFE.SU.SA.FRUIT) LIFE13/ENV/HR/000580

Trajanje projekta:
2014 –2017.

Ukupna vrijednost:
1,839,378.00 €

EU sufinanciranje:
901,938.00 €

Sudionici:
Korisnik koordinator: Agronomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Partneri: Sveučilište u Torinu, Sveučilište u Bolonji, Agra, Apofruit, Xeda

Internetska stranica:
www.life-susafruit.eu


DRAVA LIFE – Integrirano upravljanje rijekom LIFE14/NAT/HR/000115

Trajanje projekta:
1. 12. 2015. – 30. 11. 2020.

Ukupna vrijednost:
4,592,898.00 €

EU sufinanciranje:
2,755,739.00 €

Sudionici:
Korisnik koordinator: Hrvatske vode
Partneri: WWF Austria, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom, Virovitičko podravske županije, Udruga za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Varaždinske županije

Internetska stranica:
www.drava-life.hr


LIFE Old-Drava – Prekogranična suradnja na revitalizaciji kompleksa riječnih staništa u području Natura 2000 LIFE13 NAT/HU/000388

Trajanje projekta:

01. 6. 2014. – 31. 5. 2018.

Ukupna vrijednost:

833,985 €

EU sufinanciranje:

623, 674 €

Sudionici:

Korisnik koordinator: Nacionalni park Dunav-Drava
Partneri: WWF Mađarska, VIDRA- Regionalna razvojna agencija Virovitičko-podravske županije, Općina Pitomača, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko – podravske županije

Internetska stranica:

www.olddrava.com.hr


LIFE EUROTURTLES – Zajedničke akcije za poboljšanje statusa zaštite i očuvanja populacija morskih kornjača Europske Unije LIFE15 NAT/HR/000997

Trajanje projekta:

1. 09. 2016. – 31. 08. 2021.

Ukupna vrijednost:

5.116.167,00 €

EU sufinanciranje:

3.793.167,00 € 

Sudionici:

Korisnik koordinator: Hrvatski prirodoslovni muzej

Partneri: Institut Plavi svijet; Veli Lošinj, Archelon, društvo za zaštitu morskih kornjača Grčke, Uprava za ribarstvo i istraživanje mora Ministarstva poljoprivrede, ruralnog razvoja i okoliša Cipra, Zaklada za prirodu Malta, Ciparsko Sveučilište, Centar za Oceanografiju Zavod za biologiju i biotehnologiju „Charles Darwin“ Sveučilište La Sapienza Rim, Sveučilište Primorska – Kopar, WWF Italija

Internetska stranica:

www.euroturtles.eu


LIFE DINALP BEAR – Upravljanje i zaštita populacije smeđih medvjeda u sjevernim Dinaridima i Alpama LIFE13 NAT/SI/000550

Trajanje projekta:

01. 07. 2014. – 30. 06. 2019.

Ukupna vrijednost:

5,987,478 eura

EU sufinanciranje:

4,149,202 eura

Sudionici:

Koordinator korisnik: Slovenia Forest Service

Partneri: Autocesta Rijeka-Zagreb , Veterinarski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, University of Ljubljana, ERICo Velenje, Ecological Research & Industrial Co-operation Ltd., Research Institute of Wildlife Ecology University of Veterinary Medicine, Vienna, Provincia Autonoma di Trento – Servizio Foreste e Fauna, Progetto Lince Italia
Regione del Veneto – Unità di Progetto Caccia a Pesca

Internetska stranica:

http://dinalpbear.eu/hr/


LIFE Clim’Foot – Upravljanje klimom: Provedba javnih politika za izračun i smanjenje ugljičnog otiska poduzeća LIFE14 GIC/FR/000475

Trajanje projekta:

01. 09. 2015. – 31. 08. 2018.

Ukupna vrijednost projekta:

1,471,767.00 eura

EU sufinanciranje:

883,060.00 eura

Sudionici:

Korisnik koordinator: Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie
Partneri: Institut Hrvoje požar, Hrvatska, HOI, Mađarska, CRES(Centre for Renewable Energy Sources and Saving), Grčka, IFC(Institut de Formation Carbone), Francuska, Ecoinn(Ecoinnovazione S.r.l.), Italija, ENEA(Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile), Italija

Internetska stranica:

www.climfoot-project.eu


LIFE FUTURE – Alat za procjenu utjecaja na okoliš u području poslova zelene nabave
LIFE14 ENV/ES/000703

Trajanje projekta:

01. 10. 2015. – 31. 03. 2018.

Ukupna vrijednost:

605,496.00 €

EU sufinanciranje:

340,613.00 €

Sudionici:

Korisnik koordinator: AIMPLAS – Tehnološki centar za plastiku
Partneri: Grad Koprivnica; Hrvatska,  Udruženje gradova i regija za recikliranje i održivo upravljanje resursima (ACR+); Belgija,  AIJU Instituto Tecnológico de producto infantil y ocio; Španjolska,  Valencia InnDEA Foundation; Španjolska,   Universitat Jaume I; Španjolska

Internetska stranica:

www.life-future-project.eu


LIFE ECOMETHYLAL – Visoko kvalitetni metilal iz nereciklabilnog plastičnog otpada uz pomoć poboljšanog procesa Katalitičko Hidro-Rasplinjavanja Plazmom LIFE15 ENV/ES/000208

Trajanje projekta:

01. 09. 2016 – 31. 08. 2019

Ukupna vrijednost:

2,039,142.00 €

EU sufinanciranje:

1,031,678.00 €

Sudionici:

Korisnik koordinator: AIMPLAS – Tehnološki centar za plastiku 

Partneri: MI-PLAST DOO; Hrvatska, Acteco Productos Y Sevicios; Španjolska, BluePlasma Power S.L.; Španjolska, AIRESA S.L, Španjolska 

Internetska stranica:

www.ecomethylal.aimplas.es