LIFE projekti

Pretražite bazu LIFE projekata

LIFE projekti u Hrvatskoj

Što su pilot, demonstracijski, informacijski i projekti najbolje prakse?


LIFE projekti koji se provode u Hrvatskoj

Integrirana kontrola nametnika (IPM) uz nisku primjenu insekticida u održivoj i sigurnoj proizvodnji voća (LIFE.SU.SA.FRUIT) LIFE13/ENV/HR/000580

Trajanje projekta:
2014 –2017.

Ukupna vrijednost:
1,839,378.00 €

EU sufinanciranje:
901,938.00 €

Sudionici:
Korisnik koordinator: Agronomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Partneri: Sveučilište u Torinu, Sveučilište u Bolonji, Agra, Apofruit, Xeda

Internetska stranica:
www.life-susafruit.eu


DRAVA LIFE – Integrirano upravljanje rijekom LIFE14/NAT/HR/000115

Trajanje projekta:
1. 12. 2015. – 30. 11. 2020.

Ukupna vrijednost:
4,592,898.00 €

EU sufinanciranje:
2,755,739.00 €

Sudionici:
Korisnik koordinator: Hrvatske vode
Partneri: WWF Austria
Javnaustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije
Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom
Virovitičko-podravske županije
Udruga za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek
Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Varaždinske županije

Internetska stranica:
www.drava-life.hr


LIFE Old-Drava – Prekogranična suradnja na revitalizaciji kompleksa riječnih staništa u području Natura 2000 LIFE13 NAT/HU/000388

Trajanje projekta:

01. 6. 2014. – 31. 5. 2018.

Ukupna vrijednost:

833,985 €

EU sufinanciranje:

623, 674 €

Sudionici:

Korisnik koordinator: Nacionalni park Dunav-Drava
Partneri:
WWF Mađarska
VIDRA- Regionalna razvojna agencija Virovitičko-podravske županije
Općina Pitomača
Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko – podravske županije

Internetska stranica:

www.olddrava.com.hr


LIFE DINALP BEAR – Upravljanje i zaštita populacije smeđih medvjeda u sjevernim Dinaridima i Alpama LIFE13 NAT/SI/000550

Trajanje projekta:

01. 07. 2014. – 30. 06. 2019.

Ukupna vrijednost:

5,987,478 eura

EU sufinanciranje:

4,149,202 eura

Sudionici:

Koordinator korisnik: Slovenia Forest Service

Partneri:
University of Ljubljana
Autocesta Rijeka-Zagreb DD
ERICo Velenje, Ecological Research & Industrial Co-operation Ltd.
Research Institute of Wildlife Ecology University of Veterinary Medicine, Vienna
Veterinarski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Provincia Autonoma di Trento – Servizio Foreste e Fauna
Progetto Lince Italia
Regione del Veneto – Unità di Progetto Caccia a Pesca

Internetska stranica:

http://dinalpbear.eu/hr/


LIFE Clim’Foot – Upravljanje klimom: Provedba javnih politika za izračun i smanjenje ugljičnog otiska poduzeća LIFE14 GIC/FR/000475

Trajanje projekta:

01. 09. 2015. – 31. 08. 2018.

Ukupna vrijednost projekta:

1,471,767.00 eura

EU sufinanciranje:

883,060.00 eura

Sudionici:

Korisnik koordinator: Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie
Partneri:
Institut Hrvoje požar, Hrvatska
HOI, Mađarska
CRES(Centre for Renewable Energy Sources and Saving), Grčka
IFC(Institut de Formation Carbone), Francuska
Ecoinn(Ecoinnovazione S.r.l.), Italija
ENEA(Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile), Italija

Internetska stranica:

www.climfoot-project.eu


LIFE FUTURE – Alat za procjenu utjecaja na okoliš u području poslova zelene nabave
LIFE14 ENV/ES/000703

Trajanje projekta:

01. 10. 2015. – 31. 03. 2018.

Ukupna vrijednost:

605,496.00 €

EU sufinanciranje:

340,613.00 €

Sudionici:

Korisnik koordinator: AIMPLAS – Tehnološki centar za plastiku
Partneri: Grad Koprivnica; Hrvatska,  Udruženje gradova i regija za recikliranje i održivo upravljanje resursima (ACR+); Belgija,  AIJU Instituto Tecnológico de producto infantil y ocio; Španjolska,  Valencia InnDEA Foundation; Španjolska,   Universitat Jaume I; Španjolska

Internetska stranica:

www.life-future-project.eu