LIFE DINALP BEAR – Upravljanje i zaštita populacije smeđih medvjeda u sjevernim Dinaridima i Alpama LIFE13 NAT/SI/000550

Trajanje projekta:

01. 07. 2014. – 30. 06. 2019.

Ukupna vrijednost:

5,987,478 eura

EU sufinanciranje:

4,149,202 eura

Sudionici:

Koordinator korisnik: Slovenia Forest Service

Partneri:
University of Ljubljana
Autocesta Rijeka-Zagreb DD
ERICo Velenje, Ecological Research & Industrial Co-operation Ltd.
Research Institute of Wildlife Ecology University of Veterinary Medicine, Vienna
Veterinarski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Provincia Autonoma di Trento – Servizio Foreste e Fauna
Progetto Lince Italia
Regione del Veneto – Unità di Progetto Caccia a Pesca

Internetska stranica:

http://dinalpbear.eu/hr/

Ciljevi projekta:

1. Praćenje broja jedinki u populaciji, upravljanje i zaštita smeđih medvjeda u sjevernim Dinaridima i jugoistočnim Alpama
Glavni je cilj projekta prevladati sadašnje lokalne prakse upravljanja smeđim medvjedom i utrti put prijelazu na zaštitu, upravljanje i praćenje broja jedinki na razini populacije. Uspostavit će se čvrsto povezana prekogranična mreža profesionalaca koji se bave ovom tematikom, optimizirati metode praćenja i njihovu primjenu, pokrenuti dugoročno prekogranično praćenje i pribaviti prve temeljne podatke o medvjedima na široj, prekograničnoj razini. Biti će stvoreni komunikacijski kanali i kanali za razmjenu podataka potrebni za suradnju na ovako visokoj razini i omogućiti stručnu i pravnu pomoć. Ovo će biti jedan od prvih pokušaja u Europi da se pokrene prekogranično upravljanje velikim zvijerima, što je ideja koju je podržala i promovirala Europska komisija kroz „Smjernice za izradu planova upravljanja velikim zvijerima na razini populacije“, ali što je rijetko provođeno u praksi.
2. Smanjenje broja sukoba između čovjeka i medvjeda i promocija suživota
U raznim akcijama istražit će se što uzrokuje nastanak žarišta sukoba i pomoću nesmrtonosnih rješenja omogućiti najbolje primjere u praksi. Biti će prikazana rješenja kako spriječiti medvjede da ne uzimaju hranu iz ljudskih izvora. Također, promocija medvjeda kao ekoturističku atrakciju, istražiti stav javnosti prema medvjedima i to iskoristiti za edukacijske i promocijske aktivnosti kako bi se potaknulo razumijevanje ove vrste i promovirao suživot.
3. Promoviranje prirodnog širenja smeđeg medvjeda s Dinarida na Alpe
Dok je projekcija staništa pokazala da je u Alpama moguće preživljavanje populacije medvjeda i da mala ponovno naseljena populacija u Trentinu napreduje, prirodno je širenje sporo. Koristit će se multidisciplinarni pristup kako bi  istražili i pokušali shvatiti društvene i fizičke prepreke širenju te zaštitili koridore koje životinje koriste. To će se iskoristiti za pronalaženje rješenja za usporavanje daljnjeg rascjepkavanja staništa, povećanje prihvaćanja medvjeda u područjima gdje trenutačno nisu stalno prisutni, ali na koja se očekuje da će se proširiti, te smanjiti smrtnost uzrokovanu prometom.