LIFE ECOMETHYLAL – Visoko kvalitetni metilal iz nereciklabilnog plastičnog otpada uz pomoć poboljšanog procesa Katalitičko Hidro-Rasplinjavanja Plazmom LIFE15 ENV/ES/000208

Trajanje projekta:

01. 09. 2016 – 31. 08. 2019

Ukupna vrijednost:

2,039,142.00 €

EU sufinanciranje:

1,031,678.00 €

Sudionici:

Korisnik koordinator: AIMPLAS – Tehnološki centar za plastiku 

Partneri: MI-PLAST DOO; Hrvatska, Acteco Productos Y Sevicios; Španjolska, BluePlasma Power S.L.; Španjolska, AIRESA S.L, Španjolska 

Internetska stranica:

www.ecomethylal.aimplas.es 

 

LIFE-ECOMETYLAL ima za cilj implementirati visoko profitabilnu tehnologiju za proizvodnju metilala zvanu Katalitička Hidro-Gasifikacija Plazmom (KHRP) (u vlasništvu jednog od partnera) za tretiranje postojećeg nereciklabilnog plastičnog otpada (NRPO): automobilskog, električno-elektronskog i ambalažnog, prema hijerarhiji otpada ustanovljenoj prema EU politici. Posljedično, slanje NRPO na odlagališta bit će dramatično smanjeno i novi eko-proizvod komercijaliziran (recikliranjem materijala).

Drugi cilj je proizvodnja industrijskog kvalitetnog metilala iz NRPO (0.8kg metilala/kg plastičnog otpada). Ovaj proizvod zamjenjuje otapala na bazi nafte s velikim smanjenjem utjecaja na okoliš.

Projekt radi na dva glavna problema: oporabi “teškog” plastičnog otpada i ovisnosti o sirovinama dobivenim iz fosilnih goriva.

Predložena tehnologija, koja dosad nije korištena za tretiranje NRPO, bit će demonstrirana na pilot postrojenju postavljenom u Španjolskoj. Postrojenje će raditi neprestano, povećavajući učinkovitost i smanjujući potrošnju energije. Zatim će ovo postrojenje biti dostavljeno i implementirano u Hrvatskoj da bi se ispitao potencijal replikacije, koji bi trebao biti visok zbog kompaktne i
modularne konfiguracije postrojenja.

Proizvedeni metilal će se na tržište plasirati kao eko-materijal u različitim sektorima (npr.plastičnom, kemijskom, automobilskom). LIFE ECOMETHYLAL će doprinijeti implementaciji Vodiča za Europu koja štedi resurse, Akcijskog plana za kružnu ekonomiju i Europskih direktiva o: ambalaži i ambalažnom otpadu; otpada električne i elektronske opreme; otpadnim vozilima;i odlaganju otpada.

Očekivani rezultati:

  • Proizvodnja 2.88 tona metilala iz otpadnih izvora, pritom smanjujući emisiju CO2 za 2.07 tone, više od 107 300 MJ po pilot postrojenju.
  • Implementacija procesa čišćenja za oporabu plastike
  • Poboljšana ekonomska i okolišna učinkovitost firmi koje se bave recikliranjem da bi se postigli ciljevi o EU bez otpada (time poboljšavajući kompetitivnost)
  • Nova radna mjesta: prosječno 15 radnih mjesta po postrojenju
  • Replikabilna strategija za oporabu plastičnog otpada u drugim državama EU

 

*Izvor: http://ecomethylal.aimplas.es/index.php