LIFE FUTURE – Alat za procjenu utjecaja na okoliš u području poslova zelene nabave LIFE14 ENV/ES/000703

Trajanje projekta:

01. 10. 2015. – 31. 03. 2018.

Ukupna vrijednost:

605,496.00 €

EU sufinanciranje:

340,613.00 €

Sudionici:

Korisnik koordinator: AIMPLAS – Tehnološki centar za plastiku
Partneri: Grad Koprivnica; Hrvatska,  Udruženje gradova i regija za recikliranje i održivo upravljanje resursima (ACR+); Belgija,  AIJU Instituto Tecnológico de producto infantil y ocio; Španjolska,  Valencia InnDEA Foundation; Španjolska,   Universitat Jaume I; Španjolska

Internetska stranica:

www.life-future-project.eu

 

LIFE FUTURE je europski projekt koji uključuje razvoj i validaciju GUF alata, koji je online alat za podršku javnim tijelima u donošenju odluka o nabavi ekološki prihvatljivijeg urbanog namještaja.  LIFE FUTURE ima za cilj promociju zelene nabave fokusirajući se na sektor urbanog namještaja. Projektom će se omogućiti prevladavanje teškoća s kojima se susreću osobe koje rade u poslovima javne nabave u slučajevima kada rade postupke nabave u kojima moraju uključiti i klauzulu zaštite okoliša te procijeniti primljene ponude zbog ograničenog znanja o pitanjima zaštite okoliša. GUF alat će voditi korisnike kroz cijeli postupak nabave, od određivanja zahtjeva zaštite okoliša koji se moraju navesti u javnom natječaju pa do komparativnih procjena utjecaja na okoliš proizvoda različitih dobavljača. GUF alat će se koristiti u provođenju stvarnih javnih nabava za barem 200 proizvoda urbanog namještaja tijekom trajanja projekta. Broj proizvoda koji će se nabaviti pomoću alata procjenjuje se na 17,500 (tijekom 5 godina nakon završetka projekta).
 

Ciljevi projekta:

  • Očuvati i unaprijediti okoliš
  • Stvoriti i proširiti tržište za ekološki prihvatljive proizvode
  • Potaknuti tvrtke na razvoj boljih rješenja za okoliš
  • Podizanje konkurentnosti industrije EU promicanjem eko-inovacija
  • Potaknuti korištenje zelenih standardi u javnim i privatnim nabavama

Očekivani rezultati projekta:

  • Ažurirana analiza zelene javne nabave (GPP) za urbanu opremu u Europskoj uniji, uz posebno težište na Španjolsku i Hrvatsku
  • Provjera i dokazivanje ekonomskih prednosti predloženog sustava za analizu i vrednovanje (alat GUF)
  • Smanjenje utjecaja na okoliš urbane opreme upotrebom alata GUF. Predviđene prosječne ekološke prednosti urbane opreme nakon primjene kriterija eko-dizajna su sljedeće: – globalno zagrijavanje: 26,5 % (smanjenje od 1 870 kg ekvivalenta CO2 po jedinici urbane opreme); acidifikacija: 28,7 % (smanjenje od 51 kg ekvivalenta SO2 po jedinici urbane opreme); eutrofikacija: 25,5 % (smanjenje od 0,9 kg ekvivalenta PO4 po jedinici urbane opreme); potrošnja energije: 15,5 % (smanjenje od 27 000 MJ po jedinici urbane opreme); količina otpada: 10,8 % (smanjenje od 116 kg otpada po jedinici urbane opreme).

*Izvor: www.life-future-project.eu/index.php