INSECTLIFE – Inovativno praćenje i kontrola štetočina; kukaca (LIFE13 ENV/HU/001092)

Trajanje projekta:

1. 6. 2014. –  31. 12. 2018.

Ukupna vrijednost:

3,008,627.00 €

EU sufinanciranje:

1,489,270.00 €

Sudionici:

Korisnik koordinator: Centre for Agricultural Research, Hungarian Academy of  Science

Partneri: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet; Hrvatska, HELION Engineering Consulting Service Ltd.; Mađarska, DeakDelta; Mađarska   

Internetska stranica: http://zoolog.hu/insectlife-project/insectlife/insectlife-attekintes

 

Projekt INSECTLIFE planira daljnji razvoj EDAPHOLOG alata za upravljanje štetočinama, koji bi omogućio sustavu da otkrije štetočine i korisne kukce. Projketom se planiraju objediniti različite CSALOMON® feromonske zamke za neke vrste štetnika i EDAPHOLOG senzore u novu konstrukciju, dopuštajući prepoznavanje pojave štetnika i promjene populacije u neposrednom i automatskom obliku. Automatskom tehnikom brojanja mogu se dobiti mnogo precizniji podaci od tradicionalnih metoda računanja.

Specifični ciljevi projekta:

 • Izraditi prototip ovog sustava i ispitati ga na terenu
 • Mjeriti i pokazati znatno smanjenje opterećenja u poljoprivredi kao posljedicu korištenja sustava
 • Osigurati dinamiku populacije kukaca i predviđanje štetnika pomoću mjerenja i prognoze lokalnih meteoroloških parametara
 • Pokazati korist i dobrobit za okoliš na terenskim istraživanjima na četiri pilot područja, rezultati će biti predstavljeni na brojnim stručnim forumima, treninzima i poslijediplomskim usavršavanjima.

Očekivani rezultati projekta: 

 • Razvoj ARTHROLOG prototipa i njegovih sastavnica
 • Demonstracija 200 zamki za zrak, zemlju i puzanje kukaca. Te su zamke mehaničke strukture, bazirane na CSALOMON® feromonskim zamkama
 • Demonstracija 200 različitih senzora, uključujući senzore dnevne svjetlosti, kapacitivne senzore, senzore tipa CCD, IR optoelektroničke senzore
 • Demonstracija 75 lugara koji bilježe i prenose podatke putem SMS-a ili interneta na server
 • Izrada centralne baze podataka i web aplikacije DATAWEB
 • Objedinjeni nalazi iz višegodišnjih terenskih i demonstracijskih istraživanja, koji pokrivaju četiri različita područja (uključujući voćnjake i oranice)
 • Demonstracija preciznosti sondi i korisnost alata
 • Smanjenje upotrebe pesticida na projektnim lokacijama
 • Demonstracija ukupne učinkovitosti troškovnog sustava.

 

Izvor: http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5030