LIFE EUROTURTLES – Zajedničke akcije za poboljšanje statusa zaštite i očuvanja populacija morskih kornjača Europske Unije LIFE15 NAT/HR/000997

Trajanje projekta:

1. 09. 2016. – 31. 08. 2021.

Ukupna vrijednost:

5.116.167,00 €

EU sufinanciranje:

3.793.167,00 € 

Sudionici:

Korisnik koordinator: Hrvatski prirodoslovni muzej

Partneri: Institut Plavi svijet; Veli Lošinj, Archelon, društvo za zaštitu morskih kornjača Grčke, Uprava za ribarstvo i istraživanje mora Ministarstva poljoprivrede, ruralnog razvoja i okoliša Cipra, Zaklada za prirodu Malta, Ciparsko Sveučilište, Centar za Oceanografiju Zavod za biologiju i biotehnologiju „Charles Darwin“ Sveučilište La Sapienza Rim, Sveučilište Primorska – Kopar, WWF Italija

Internetska stranica:

www.euroturtles.eu

 

Ciljevi projekta:

 • Smanjivanje prijetnji povezanih s ribarstvom na područjima ishrane
 • Smanjivanje antropogenih utjecaja na gnijezdištima
 • Širenje morskog dijela Natura 2000 mreže za morske kornjače
 • Razvoj zajedničkog pristupa zaštiti morskih kornjača u EU
 • Doprinijeti ispunjavanju ciljeva Okvirne direktive o morskoj strategiji razvojem zajedničkih metoda i osiguravanjem temeljnih podataka za monitoring
 • Promovirati morske kornjače kao zajedničko prirodno nasljeđe svih građana EU
 • Osnivanje mreže relevantnih dionika za zaštitu morskih kornjača

Aktivnosti projekta:

 • Smanjivanje slučajnog ulova i smrtnosti
  – u kočarskim alatima, mrežama stajaćicama i parangalima (utvrđivanje područja veće brojnosti i osiguravanje alata)
  – edukacija (posebice ribara za oporavak ulovljenih jedinki)
  – obilježavanje mreža stajaćica svjetlosnim oznakama
  – uklanjanje odbačenih ribarskih alata
 • Zaštita vrsta na gnjezdištima
  –  zaštita plaža i gnijezda (antropogene aktivnosti, predacija, uništavanje staništa, svjetlosno zagađenje, nove mjere s ciljem sprječavanja gubitka staništa i uznemiravanja)
  – rano utvrđivanje gniježđenja (dronovi)
 • Osnivanje ili nadopuna postojećih Natura2000 područja, njihovo proširivanje i osnivanje novih u suradnji s nadležnim institucijama (utvrđivanje distribucije i brojnosti istraživanjima iz zraka)
 • Udaljeno praćenje i razvoj novih metoda praćenja i obilježavanja
 • Uključivanje javnosti kroz razvoj sustava „Građanske znanosti”
 • Podizanje svijesti javnosti i edukacija – izrada mobilne izložbe na svim jezicima partnera, izrada brošura, materijala za školsku nastavu, web stranica itd.
 • Unaprjeđivanje suradnje između partnera, drugih organizacija koje se bave očuvanjem te nadležnih institucija

 

*Izvor: Hrvatski prirodoslovni muzej